Pla Formació Oberta 2019

LA DISPENSACIÓ RESPONSABLE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Per dispensació responsable de begudes alcohòliques s’entén la política adoptada per un local o per dispensadors temporals de begudes alcohòliques (barres a les festes, per exemple) per tal de disminuir el risc de problemes relacionats amb el consum d’alcohol dels seus clients. Aquesta política inclou l'adopció d'estratègies per a la dissuasió de consums problemàtics i intervenció en situacions de conflicte.

Els programes de dispensació responsable són una estratègia d´intervenció selectiva orientada principalment a:

  • Impedir l´accés a l´alcohol als menors d´edat.

  • Refusar servir alcohol a clients intoxicats.

  • Evitar la conducció sota els efectes de l´alcohol.

Aquest curs sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques s’inspira en el Programa de Dispensació Responsable de Begudes Alcohòliques (DRA) de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i en altres d'experiències prèvies, i s’ha dissenyat d’acord amb a la nostra realitat i pensant especialment en la situació que se dóna a Mallorca en les festes populars on diferents agrupacions, associacions, etc. proposen muntar barres per a la dispensació, entre d'altres, de begudes alcohòliques sense que el personal que les atén tingui formació en la matèria.

La proposta de formació que us presentem gira al voltant de tres components bàsics:

  • Actituds envers la responsabilitat de les persones que dispensen alcohol en la prevenció de problemes relacionats amb el consum d´ alcohol.

  • Coneixements sobre els efectes, la legislació, etc. relacionats amb l' alcohol.

  • Habilitats per reconèixer intoxicacions, per refusar servir i per evitar conflictes.

Aquesta formació sobre Dispensació Responsable de Begudes Alcohòliques consta de dues parts.

  1. Una primera part de contingut bàsicament teòric que es cursa a través de la web de l’IMAS. Inclou dos mòduls, un d’informació sobre l’alcohol, i l’altre sobre les estratègies per a la dispensació responsable de begudes alcohòliques. Un cop acomplerta aquesta part amb una puntuació de 7 o més, es pot passar a la segona part.

  2. La segona part consta d’un mòdul presencial de tres hores de durada que l’alumne pot realitzar, prèvia inscripció, en el lloc que li vagi millor dels que periòdicament s’aniran oferint.

Per obtenir el certificat del curs s'han de fer les dues parts.