La unitat de Cooperació Local del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca organitza i gestiona accions formatives dirigides al personal funcionari i laboral dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca.

Aquesta acció formativa pretén proporcionar a l’alumnat una formació sobre com portar a terme el lideratge resilient mitjançant els valors, especialment en entorns que son volàtils, incerts, complexes i ambigus, caracteritzats per canvis constants i complexos.

Acció formativa dirigida al personal dels ajuntaments que treballa habitualment en la tramitació i la gestió dels expedients administratius.

Amb aquesta acció formativa les competències i/o capacitats que volem que adquireixin els alumnes són les següents:

1. Conèixer el nou marc jurídic. Obtenir una visió global de la matèria i adquirir uns principis bàsics des del punt de vista teòric i pràctic a l’aplicació de les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.

2. Conèixer els principis generals de les lleis 39/2015 i 40/2015 i el seu àmbit d’aplicació en les administracions públiques.


Les persones inscrites han de tenir un coneixement previ de la normativa en procediment administratiu, per aprofitar al màxim els continguts que s'impartiran.Mòdul 1: Introducció. Eva Mota Sánchez (Vice-Interventora de l’ajuntament de Chiclana de la Frontera).

Mòdul 2: La funció interventora en matèria de contractes. Pilar Ortega Jiménez (Interventora adjunta de la Diputació Provincial de Lleó)

Mòdul 3: El control financer en contractes menors. Elena García Martínez (Interventora de l’ajuntament de San Vicente del Raspeig. Alacant)

Mòdul 4 La funció interventora en les subvenciones. Vicente José Calvo del Castillo (Interventor General de l’ajuntament d’Oleiros. La Corunya)

Mòdul 5. El control financer de les subvencions. Eva Mota Sánchez (Vice-Interventora de l’ajuntament de Chiclana de la Frontera).

Mòdul 6: El reparament i l’omissió de la funció interventora. Nuria Josa Arbonès (Interventora General de la Diputació de Girona)

Mòdul 7: L’informe resumen i pla d’acció. Luis Miguel Palacios Albarsanz (Interventor General de l’ajuntament de Segovia)