La unitat de Cooperació Local del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca organitza i gestiona accions formatives dirigides al personal funcionari i laboral dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca.

Mòdul 1: Introducció. Eva Mota Sánchez (Vice-Interventora de l’ajuntament de Chiclana de la Frontera).

Mòdul 2: La funció interventora en matèria de contractes. Pilar Ortega Jiménez (Interventora adjunta de la Diputació Provincial de Lleó)

Mòdul 3: El control financer en contractes menors. Elena García Martínez (Interventora de l’ajuntament de San Vicente del Raspeig. Alacant)

Mòdul 4 La funció interventora en les subvenciones. Vicente José Calvo del Castillo (Interventor General de l’ajuntament d’Oleiros. La Corunya)

Mòdul 5. El control financer de les subvencions. Eva Mota Sánchez (Vice-Interventora de l’ajuntament de Chiclana de la Frontera).

Mòdul 6: El reparament i l’omissió de la funció interventora. Nuria Josa Arbonès (Interventora General de la Diputació de Girona)

Mòdul 7: L’informe resumen i pla d’acció. Luis Miguel Palacios Albarsanz (Interventor General de l’ajuntament de Segovia)