La unitat de Cooperació Local del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca organitza i gestiona accions formatives dirigides al personal funcionari i laboral dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca.

La violència masclista, entesa com aquella que pateixen les dones pel fet de ser dones, és una tràgica realitat que afecta la nostra societat. Una realitat que, tot i estar definida com un problema social, encara es percep com un problema ocult i esbiaixat, lo que el torna una situació de difícil sortida. Per tant, que les persones professionals que tinguin proximitat a possibles casos de violència pugui reconèixer i actuar de forma que les dones es sentin informades, acollides i amparades, torna de vital de importància i pot suposar un punt d’inflexió en les seves vides i d’altres persones del seu entorn, en particular fills i filles (si es tenen).

El presente curso busca potenciar el conocimiento de los empleados públicos que prestan su servicio o puedan desarrollar actividades dentro del área de los servicios económicos y financieros y especialmente en la función de gestión tributaria y recaudación de una entidad local, tanto con respecto a las materias específicas para el desarrollo de su trabajo como las herramientas necesarias para la aplicación práctica de estos conocimientos