El departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca organitza i gestiona accions formatives dirigides al personal funcionari i laboral dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca.

La darrera llei autonòmica en matèria d’activitats data de l’any 2013. Aquesta llei ha sofert modificacions (anys 2019 i 2020) relatives a la tramitació de la instal·lació i a l’inici i exercici de les activitats, especialment durant el confinament causat per la pandèmia originada per la Covid-19, el que ha fet que els Ajuntaments s’hagin d’haver adaptat a la nova legislació d’una manera ràpida i sense cap tipus de formació.

Aquestes modificacions tenen un caràcter important ja que trasllada la instal·lació de les activitats a la normativa urbanística, deixant la intervenció administrativa per a l’inici i exercici de l’activitat. Així mateix, trasllada la responsabilitat a la persona promotora i potencia l’activitat de control a posteriori de l’administració local. Són modificacions que canvien completament la manera de funcionar dels Ajuntaments, tant en matèria d’activitats com d’obres.

És per això que es considera necessari realitzar una acció formativa destinada als Ajuntaments per tal de donar suport i posar en comú la manera de gestionar les activitats d’acord a las darreres modificacions legislatives.

La darrera llei autonòmica en matèria d’activitats data de l’any 2013. Aquesta llei ha sofert modificacions (anys 2019 i 2020) relatives a la tramitació de la instal·lació i a l’inici i exercici de les activitats, especialment durant el confinament causat per la pandèmia originada per la Covid-19, el que ha fet que els Ajuntaments s’hagin d’haver adaptat a la nova legislació d’una manera ràpida i sense cap tipus de formació.

Aquestes modificacions tenen un caràcter important ja que trasllada la instal·lació de les activitats a la normativa urbanística, deixant la intervenció administrativa per a l’inici i exercici de l’activitat. Així mateix, trasllada la responsabilitat a la persona promotora i potencia l’activitat de control a posteriori de l’administració local. Són modificacions que canvien completament la manera de funcionar dels Ajuntaments, tant en matèria d’activitats com d’obres.

És per això que es considera necessari realitzar una acció formativa destinada als Ajuntaments per tal de donar suport i posar en comú la manera de gestionar les activitats d’acord a las darreres modificacions legislatives.