El departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca organitza i gestiona accions formatives dirigides al personal funcionari i laboral dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca.

subv

L’activitat de foment, entesa principalment amb la concessió de subvencions, és una de les activitats principals de les Administracions públiques la qual cosa suposa per als empleats públics el fet de conèixer el règim jurídic inherent al procediment de concessió i per extensió, de reintegrament.

El personal administratiu s’encarrega d’emetre els actes administratius inherents a la concessió de subvencions, fer el seu seguiment, practicar tot tipus de notificacions al respecte i tramitar els possibles reintegraments, tot això amb el suport del personal tècnic.2022

Acció formativa dirigida al personal dels ajuntaments que treballa habitualment en la tramitació i la gestió dels expedients administratius.

Amb aquesta acció formativa les competències i/o capacitats que volem que adquireixin els alumnes són les següents:

1. Conèixer el nou marc jurídic. Obtenir una visió global de la matèria i adquirir uns principis bàsics des del punt de vista teòric i pràctic a l’aplicació de les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.

2. Conèixer els principis generals de les lleis 39/2015 i 40/2015 i el seu àmbit d’aplicació en les administracions públiques.


Les persones inscrites han de tenir un coneixement previ de la normativa en procediment administratiu, per aprofitar al màxim els continguts que s'impartiran.En aquesta formació l’alumne trobarà tècniques i eines per afrontar les situacions estressants que apareixen al dia a dia, sobretot, en les tasques d’aquell col·lectiu professional que ha liderar i coordinar en entorns laborals i que tenen com a objectiu el de millorar els serveis i les activitats del seu àmbit de gestió. Se diagnosticarà la situació actual d'estrès del personal assistent a la formació, identificant els signes i els símptomes, analitzant en profunditat les fonts i els factors moduladors de l'estrès, de manera que sigui possible fer una gestió adequada per disminuir el nivell d'estrès.

2022

Acció formativa dirigida al personal dels ajuntaments que treballa habitualment en la tramitació i la gestió dels expedients administratius.

Amb aquesta acció formativa les competències i/o capacitats que volem que adquireixin els alumnes són les següents:

1. Conèixer el nou marc jurídic. Obtenir una visió global de la matèria i adquirir uns principis bàsics des del punt de vista teòric i pràctic a l’aplicació de les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.

2. Conèixer els principis generals de les lleis 39/2015 i 40/2015 i el seu àmbit d’aplicació en les administracions públiques.


Les persones inscrites han de tenir un coneixement previ de la normativa en procediment administratiu, per aprofitar al màxim els continguts que s'impartiran.