El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca organitza i gestiona accions formatives dirigides al personal al servei dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca.