Els trastorns musculoesquelètics relacionats amb el treball són el problema de salut més comú a Europa. Encara que poden afectar qualsevol part de el cos, els més freqüents es localitzen a l'esquena, el coll i les extremitats superiors. Les causes són múltiples i inclouen factors físics, biomecànics, psicosocials, factors individuals i estil de vida. En aquest curs tractarem nocions bàsiques del què són, on es troben els factors de risc, quines són les principals mesures preventives i farem aplicacions pràctiques.