Acció formativa dirigida al personal dels ajuntaments que treballa habitualment en la tramitació i la gestió dels expedients administratius.

Amb aquesta acció formativa les competències i/o capacitats que volem que adquireixin els alumnes són les següents:

1. Conèixer el nou marc jurídic. Obtenir una visió global de la matèria i adquirir uns principis bàsics des del punt de vista teòric i pràctic a l’aplicació de les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.

2. Conèixer els principis generals de les lleis 39/2015 i 40/2015 i el seu àmbit d’aplicació en les administracions públiques.


Les persones inscrites han de tenir un coneixement previ de la normativa en procediment administratiu, per aprofitar al màxim els continguts que s'impartiran.